UPPCS Exam 2017 Current Affairs Notes

PUBG Lite Download Kaise Kare PC PUBG Mobile

Free [ Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 epub ] ☆ Aleksandar Tešić

review Zmaj i ždral Miloš Obilić #1

Zmaj i ždral Miloš Obilić #1

Download Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 º PDF, DOC, TXT or eBook Aleksandar Tešić Ð 0 Download review Ó PDF, DOC, TXT or eBook Ð Aleksandar Tešić „ZMAJ I ŽDRAL“ je prvi od dva romana o Milošu Obiliću i rađen je po srpskoj mitologiji i predanju On je na neki način i uvod u trilogiju „Kos. Prijatno sam iznena enOd mnogih ljudi sam uo da je Gaji ev rad inspirisan Te i em a Bajka nad bajkama je ostavila bljutav uskus u ustima tako da sam se Zmaja i drala prihvatio krajnjim oprezomIako imaju sli nosti Zmaj i dral je jednistvena zverkaKi ma ovog romana su istorijske injenice Zadnje godine carstva Du ana silnog i intrige na njegovom dvoru u ijoj pozadini je borba izme u bogova i sve to napisano u stilu starih narodnih pri a i bajkiZvu i udno u teoriji ali u praksi funkcioni eManeNajve a mana ove knjige su esti info dump oviSvestan sam da autor eli itaocu da saop ti veliki broj istoriski injenica ali mislim da je to moglo bolje organski kroz dijaloge da se odradiDruga mana je potreba da se u knjigu nasumi no ubaci to vi e bogova i karakon ula iz razli itih mitologijaMislim da bi bilo bolje da je autor dublje zagazio u dva tri panteonaNa kraju nisam siguran koju ocenu da damZanimljiv koncept i solidna realizacija i pozitivno sam iznena enSa druge strane knjiga definitovno ima mana i slabih delova a i ta no sam ose ao vreme provedeno itaju i knjiga nije klizila Na alost nisam pro itao puno doma e fantastike da bih mogao da je uporedimBolja je Bajke nad bajkama ali je i itanje sastava na pole ini boce ke apa zanimljivije tivo od nje Nije dobra kao Jakovljevi eva Vrata sumraka ali ona spada me u bolje fantasy knjige koja sam itao generalnoNa kraju 35 zvezdice ali u zaokru iti na 4 uz jednu uzdr anu preporuku

review Ó PDF, DOC, TXT or eBook Ð Aleksandar Tešić

Download Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 º PDF, DOC, TXT or eBook Aleksandar Tešić Ð 0 Download review Ó PDF, DOC, TXT or eBook Ð Aleksandar Tešić Ingas“ jer u njemu srećemo neke likove koji se kasnije u trilogiji pojavljuju ali se može posmatrati i kao zaseban roman Knjiga počinje legendom o. Nisam itao Kosingas ali se ispostavilo da je to i dobro po to Zmaj i dral hronolo ki prethode doga ajima u prvoj Te i evoj trilogiji Roman govori o poslednjim godinama vladavine cara Du ana i okolnostima koje su dovele do njegove smrti i uvodi glavnog junaka slede a dva dela Milo a Obili a Dopao mi se spoj fantastike i istorije pa se radujem drugom delu koji uskoro izlazi

Aleksandar Tešić Ð 0 Download

Download Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 º PDF, DOC, TXT or eBook Aleksandar Tešić Ð 0 Download review Ó PDF, DOC, TXT or eBook Ð Aleksandar Tešić čuvarima Koplja svetog Georgija i bici na Crnom kamenu 1187 godine ali to je samo uvod u glavnu radnju koja počinje mitskim rođenjem Miloša Obilića. Ko je voleo i voli trilogiju Kosingas ovu knjigu vole e jo vi e Zmaj i dral je odli an spoj istorijskih injenica i zavidne pi eve ma te izuzetno dobro definisanih karakternih osobina svih likova i vrlo napete i dinami ne radnje pune obrta velikih i potpuno neo ekivanih iznena enja Vrtlog realnog misti nog i neo ekivanog ne e vam dati da prekinete itanje do kasnih ve ernjih sati Mo emo biti sre ni jer imamo pisca ovakog kvaliteta koji na u istoriju a pogotovo mitologiju i stara verovanja pi e na nivou najve ih svetskih imena I to ne jo bolje ose a se ve a povezanost Aleksandrovih knjiga sa nama samima jer je ipak to deo na e istorije tradicije verovanja a verovatno i genetskog koda Koplje Svetog Georgija ispred mene Verujem da uzbu enja tek slede

  • Paperback
  • 554
  • Zmaj i ždral Miloš Obilić #1
  • Aleksandar Tešić
  • Serbian
  • 05 August 2019
  • null